section-1c4bcc4

section-7a74701
Adres kancelarii komorniczej

ul. Monte Cassino 3/3
70-464 Szczecin
 

Kontakt

Tel. (+48) 91 820 67 43
BGŻ BNP Paribas S.A.
85 2030 0045 1110 0000 0243 6670

Przyjmowanie interesantów

poniedziałek - piątek 09:00-15:00
dyżur komornika: wtorek 10:00-15:00
 

section-286a416
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie

Komornik Małgorzata Pędziszczak

Jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa i Administracji.

Po studiach ukończyła egzaminem sędziowskim trzyletnią aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie, w którym następnie przez niespełna rok pracowała w charakterze asystenta sędziego w X Wydziale Cywilnym Rodzinnym. W tym czasie uzyskała wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Następnie przez rok pracowała w charakterze asesora komorniczego w jednej z kancelarii komorniczych w Szczecinie. Kancelarię komorniczą prowadzi nieprzerwanie od września 2012 r. W kancelarii zatrudnione są młode, dynamiczne i zaangażowane w swoją pracę osoby w tym asesor z kilkuletnim stażem pracy.

komornik pędziszczak
section-ea6f70f

Systemy informacyjne

Usprawniające egzekucję
Ognivo

Możliwość sprawdzenia w większości banków komercyjnych i spółdzielczych czy dłużnik posiada rachunki bankowe.

CEPiK

Możliwość sprawdzenia czy i jakie pojazdy są zarejestrowane na dłużnika.

E-ZUS

Możliwość uzyskania w ciągu 24 godzin informacji o miejscu pracy dłużnika, zgłoszonych rachunkach i pobieranych świadczeniach.

EPU

Możliwość przyjmowania wniosków egzekucyjnych w formie elektronicznej z E-SĄDU.

Komornik online

Możliwość przyjmowania wniosków egzekucyjnych w formie elektronicznej z E-SĄDU.

PESEL

Możliwość ustalenia po numerze PESEL aktualnego miejsca zameldowania dłużnika.

EUKW

Elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych pozwalający ustalić nieruchomości należące do dłużnika.

CEIDG

Spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

section-62c46f7
Spłać zadłużenie

Dłużnik może ustalić aktualny stan zadłużenia – na podstawie pism otrzymanych od Komornika lub kontaktując się z kancelarią. Spłaty całości zadłużenia dokonać można – na poczcie lub przelewem z rachunku bankowego dłużnika na rachunek urzędowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie Małgorzata Pędziszczak

Forms

Skontaktuj się

section-a76d2ec

Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie kancelaria nr V w Szczecinie. Numer rachunku bankowego BGŻ BNP Paribas S.A. : 85 2030 0045 1110 0000 0243 6670

Informacje

Tel. (+48) 91 820 67 43
e-mail: komornik@szczecin.komornik.pl
ul. Monte Cassino 3/3
70-464 Szczecin

Godziny przyjęć interesantów

poniedziałek - piątek 09:00-15:00
dyżur komornika: wtorek 10:00-15:00

Podany adres email nie służy do składania pism procesowych do kancelarii komorniczej (w tym wniosków ani skarg w sprawach toczących się w kancelarii komorniczej). Złożenie pisma procesowego za pośrednictwem adresu email nie stanowi wniesienia pisma drogą elektroniczną.

Poszukiwany pracownik do kancelarii - wymagane doświadczenie w pracy w kancelarii komorniczej  - proszę o przesyłanie CV na adres komornik@szczecin.komornik.pl